top of page
Về Xóm Tranh Biện

Xóm Tranh biện là một dự án cộng đồng được thành lập bởi những tranh luận viên (debater) tâm huyết và giàu kinh nghiệm. Với mục tiêu xây dựng cộng đồng tranh biện Việt Nam, Xóm Tranh biện mong muốn sẽ trở thành người “hàng xóm” của tất cả các bạn trẻ có tình yêu, đam mê với bộ môn tranh biện. Chúng mình hướng tới tạo cơ hội được học hỏi, tiếp cận và tiếp lửa đam mê với tranh biện cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn gặp nhiều khó khăn trong việc theo đuổi tranh biện chuyên nghiệp.

Liên hệ với Xóm tại

Mục tiêu
  • Chia sẻ nguồn kiến thức nền tảng về tranh biện, tư duy phản biện và các vấn đề xã hội liên quan 

  • Là cầu nối giữa tranh biện và các vấn đề xã hội thực tế

  • Tạo môi trường học hỏi và rèn luyện về tư duy và kỹ năng viết cho thành viên & CTV Xóm

Tầm nhìn
  • Xây dựng một nền tảng kiến thức chất lượng dành cho những người quan tâm tới tranh biện

  • Xây dựng một đội ngũ xây dựng và quản lý nội dung chuyên nghiệp để duy trì hoạt động của Xóm

69525918_956089271416585_446639616109104
bottom of page